Çatışma Yönetimi

Çatışma yönetimi, çatışmanın olumlu yönlerini artırırken, çatışmanın olumsuz yönlerini sınırlandırma sürecidir. Çatışma yönetiminin amacı, örgütsel bir ortamda etkinlik veya performans da dahil olmak üzere öğrenmeyi ve grup sonuçlarını geliştirmektir. Düzgün yönetilen bir çatışma, grupların yürüttüğü çalışma sonuçlarını iyileştirebilir.

Çatışmanın Nasıl Yönetileceği ve Çözüleceğine İlişkin 7 Strateji uygulanarak başarılı sonuç elde edilmektedir. Bunlar:

  1. Çatışmanın kaynağının ne olduğunu netleştirin.
  2. Konuşmak için güvenli ve özel bir yer bulun.
  3. Aktif olarak dinleyin ve herkesin fikrini söylemesine izin verin.
  4. Durumu araştırın.
  5. Ortak hedefe ulaşmanın yollarını belirleyin.
  6. En iyi çözüm üzerinde anlaşmaya varın ve her bir tarafın çözümde sahip olduğu sorumlulukları belirleyin.
  7. İşlerin nasıl gittiğini değerlendirin ve gelecek için önleyici stratejilere karar verin.

 

https://www.viima.com/blog/innovative-thinking

https://www.digsite.com/blog/innovation/7-sure-fire-steps-innovative-thinking-and-doing

https://www.hrcloud.com/blog/7-tips-on-how-to-manage-and-resolve-conflict-in-the-workplace

https://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_management