Değişim Yönetimi

 

“Eğer biriyle anladığı dilde konuşursanız zihnine, eğer onun dilinden konuşursanız kalbine hitap etmiş olursunuz.”

– Nelson Mandela

Değişim Yönetimi Nedir?

Değişime direncin yönetilmesi mi?

Çalışanların geri bildirimlerinin dinlenmesi mi?

İletişim mi?

Dönüşüm sürecinde çalışanlara mentörlük yapmak mı?

Değişimin nasıl sağlanacağına dair bilgi sağlamak mı?

Günümüzde klasik yönetim modellerinin yerini hızla alan Değişim Yönetimi kavramını iki düzeyde ele almaktayız:

  • Proje Düzeyinde, Değişim Yönetimi arzu edilen sonuçlara ulaşmak için değişimin yanında olan kişilere yol gösterecek araçlar bütünü ve yapılandırılmış bir süreç uygulamasıdır.
  • Organizasyon Düzeyinde, Değişim Yönetimi bir organizasyonda değişimi yaratmak için gerekli liderlik becerisi ve organizasyonun değişim kapasitesini geliştirmek için tasarlanmış stratejik yeterliliktir.

Ekibimiz bu bağlamda özellikle sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla günümüz koşullarının başarı ve uyum için zorunlu kıldığı Değişim Yönetimi’ni ADKAR Modeli ile çalışmaktadır.

null