TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME

Tasarım odaklı düşünme, inovasyon için gerekli olan yöntemleri geliştirmek için kullanılır. Katılımcının açıklanan model ile fikir üretebilmesini öngörmektedir. Bir konuyu düşünürken ilk görünen noktada takılıp kalmamayı amaçlar ve ilk bakışta görülemeyen boyutları araştırmayı, alternatif stratejiler izlemeyi ve tüm varsayımları hesaplamayı gerektirir. Bu bir düşünme ve çalışma şeklidir dolayısıyla bu sistemi kullanarak, hemen hemen her konuda ve her alanda yenilikçi bir düşünme biçimi tasarlanabilir. Tasarım odaklı düşünme eğitiminde 5 aşama vardır:

  • İlk aşama empati kurmaktır: Bu aşamada hedef, çözmeye çalıştığınız problem hakkında empatik bir anlayış kazanmaktır. Endişeniz hakkında bir uzmana danışmak, diğer insanların motivasyonlarını ve deneyimlerini gözlemlemek, anlamak ve bunlarla ilgilenmek de ilk aşamanın parçalarıdır.
  • İkinci aşama tanımlamaktır: İkinci aşama, empati kurma aşaması boyunca topladığınız girdileri bir araya getirmekten oluşur. Öğrendiklerinizi analiz eder ve sentezlersiniz.
  • Üçüncü aşama tasarlamaktır: Üçüncü aşamada fikirler üretilmeye başlanır. Bu aşamada beyin fırtınasınasından faydalanılabilir.
  • Dördüncü aşama prototiplemedir: Önceki üç aşamadan sonra, tasarım ekibi dördüncü aşamadaki çözümleri öncelikle daraltır. Bu aşamada, önceki aşamalarda üretilen çözümler ve bunlar arasında en iyi olan çözümler daha iyi tespit edilir.
  • Beşinci aşama testtir: Ortaya atılan fikirler ve çözümler kullanılarak test edilir.

Kısaca, tasarım odaklı düşünme eğitimi, katılımcıların yaratıcılık becerilerini geliştirmeyi ve inovasyona dair doğru bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.