Proje Tabanlı Öğrenme

 

Proje Tabanlı Öğrenme eğitimine katılanların proje temelli düşünme becerilerinin  gelişmesi, sorun tanımlama ve alternatif sorun çözme mekanizmalarını harekete geçirebilme, yenilikçi ve analitik bakış açısı ile  zaman ve kaynaklarını planlayarak süreci yönetme konusunda beceri kazandırmayı   hedeflemektedir.

Eğitim üç ana modülden oluşmaktadır.

  1. Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Aşamaları
  2. Proje Geliştirme Ama Nasıl?
  3. Proje Uygulama ve İzleme Araçları

Eğitim programımız farklı yaş ve hedef gruplara yönelik olarak, sosyal sorumluluk bakış açısı ile zenginleşmiş, teorik ve uygulamadan gelen bilgilerle hazırlanmış dersler,  atölye çalışmaları ile  interaktif öğrenme yönteminin öne çıkarıldığı,  deneyimlerin anlatılması ve daha önce fonlanmış ve uygulanmış proje örneklerinin üzerinde yapılacak pratik uygulamalar şeklinde hazırlanmıştır.

null