Dijital Hikaye Anlatıcılığı

Dijital hikaye anlatıcılığının en temel olgusu, hikayeleri anlatmak için bilgisayar tabanlı araçları kullanmasıdır. Bu uygulamayı tanımlamak için dijital belgeseller, bilgisayar tabanlı anlatılar, dijital makaleler, elektronik anılar, etkileşimli masal anlatımı vb. çok sayıda başka terim de vardır; ancak genellikle bu terimlerin hepsi hikaye anlatımı sanatını, içerisine grafikler, sesler ve web yayını da dahil olan çeşitli multimedya araçları ile birleştirme fikri etrafında dönmektedir. 

Günümüzde dijital hikaye anlatıcılığı, toplum merkezlerinde, okullarda, kütüphanelerde ve iş yerlerinde  temel internet kullanıcılarından ileri seviye becerilere sahip olanlara kadar kullanılmaktadır. Eğitim alanında, öğretmenler ve öğrenciler, erken çocukluk dönemi sınıflarından yüksek lisansa kadar dijital hikaye anlatımını çeşitli alanlarda ve farklı seviyelerde kullanmaktadır. 

Innovative Thinking Lab., 21. yüzyıl becerileri olarak tanımlanan, analitik düşünme, dijital beceriler, yaratıcılık, medya ve görsel okuryazarlık gibi önde gelen kavramların birlikte kullanımını kapsayan ve okul eğitiminden yetişkin eğitimine pek çok alanda günümüzde önemli bir eğitim yöntemi olarak kullanılan Dijital Storytelling  için öğretmenler, öğrenciler, profesyoneller ve STK ile diğer kurumlar için ihtiyaca yönelik eğitim programları hazırlayıp sunmaktadırlar.