E-SHAHRAZAD:  Innovative Approach in Adult Education : Digital Storytelling in Intergenerational Learning Projesi

Program: Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar

Proje Ortakları : Association Culturelle Des Jeunes Turcs De Bar Le Duc (FR), C A I – Conversas Assocıacao Internacıonal (PR), Loughborough Unıversıty (UK), Innovative Thinking Lab. (TR), Assocıazıone Culturale Eduvıta E.T.S. (IT)

Zamanın, mekanın ve uzamın ötesinden fısıldar Şehrazat hikayelerini Şah Şehriyar’a ve gecenin kulağına, öğrenilmiş tüm gerçeklik sınırlarını alt üst eden yapıbozumcu bir yaklaşımla. Hikayeler hayatta kalmasını sağlayacak elindeki yegane güçtür. Hikaye hikayenin kapısını açar, gece gecenin kapısını… Hikaye gecenin içinde coşar, kaçar….Hikaye hikayenin içinde tohum olur, tomurcuklanır, meyveye durur, ballanır, aktıkça akar. Günler günlerin içinde, zaman büyür, gelişir, doğurur, çoğalır. Doğu’nun en güzel coğrafyalarının kokularını, renklerini, desenlerini insan doğasının bin bir haliyle harmanlayan, halden hale geçişleri usulca ve ustalıkla anlatan Şehrazat, Antoine Galland tarafından 1704 yılında Fransızca’ya çevrildiği andan itibaren tüm batı edebiyatını derinden etkileyen bir yapıt olmuştur. Öyle ki romantizm akımını başlatan öncülerden olduğu söylenir Batı’da. Voltaire, Chaucer, Montesquieu, Daniel Defoe, H. C. Andersen, Oscar Wilde, O. Henry, Edgar Allan Poe, John Bart, Calvino, Binbir Gece Masalları’ndan etkilenen yazarlardan bazılarıdır. Gabriel García Márquez ve Jorge Luis Borges en önemli esin kaynaklarının Binbir Gece Masalları olduğunu belirtmişlerdir. “Binbir Gece Masalları”, E-SHAHRAZAD  projesini hayata geçirirken, sözün ustası Doğu kültürünü kendi coğrafyasında anlaşılıp yorumlanması ve yeniden üretilmesi için yeni bir başlangıç oluyor… Köklerini bulmak, köklerine bugünün aklı ve düşünüşüyle dokunmak, varoluşu anlamlandırmak için başlangıç noktasına dönmek gerekiyor. İşte burada Doğu’nun sözlü kültür geleneği ile yüzleşmek/karşılaşmak ve sonra geleceği tüm bu yeni yaklaşımla kurmak, ters yüz etmek belki biraz ballandırıp şerbetlendirmek….hepsi E-SHAHRAZAD  projesinin  uzun yolculuğunda uğrayacağımız duraklar.

E-SHAHRAZAD projesi Innovative Thinking Lab. tarafından geliştirilerek Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında,  Fransa, İngiltere, İtalya ve Portekiz’den ortaklarla oluşan konsorsiyum ile Fransız Ulusal Ajansı tarafından desteklenmiştir. Proje, yetişkin eğitimi alanında nesiller arası öğrenmeyi desteklemek ve jenerasyonlar arası sözlü kültür aktarımının devamına olanak sağlamak amacıyla “Dijital Hikaye Anlatıcılığı” yöntemi kullanılarak Binbir Gece Masallarından esinlenerek  ortak kültürün  dijital ortamda hayat bulmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda, iki yıl süreli proje kapsamında, yetişkin eğitiminde “nesiller arası öğrenme ve dijital hikaye anlatıcılığı” üzerine metodoloji geliştirilecek, rehber ve uygulama kitapçığı oluşturulacaktır.

Proje ortaklarımızdan olan Loughborough Üniversitesi  Uygulamalı Storytelling  Bölümü tarafından İngiltere ve İtalya’da  proje ortaklarından  toplam 24 katılımcıya eğitici eğitimleri düzenlenecektir. Eğitim sonrası katılımcılar ulusal düzeyde 55+ yaş ve 13-25 yaş arası gençlerden oluşan hedef gruplarla atölye çalışmaları ile uygulamalar  yaparak her ülke beş adet ve toplamda 25 adet Dijital Hikayeler üretilecektir. Proje sürecinde ayrıca AB ve diğer ülkelerde Dijital Hikaye Anlatıcılığı alanında iyi uygulamalar bir araya getirilerek bir rehber hazırlanacak ve projenin sonunda Fransa’da ortağımız ev sahipliğinde “Uluslararası Digital Storytelling Festivali” düzenlenerek burada hem proje sürecinde geliştirilen ürünler paylaşılacak hem de alanda üretilen pek çok çalışmaya ev sahipliği yapma şansı olacaktır.