Close

Gönüllü Başvuru Formu

Gönüllü Başvuru Formu

İnovatif Düşünce Derneği Gönüllülerini Arıyor!

İnovatif Düşünce Derneği (Innovative Thinking Lab.), “Sürdürülebilir  Kalkınma” hedeflerini  önceleyerek küreselleşen dünyada bireyin ve toplumun “var olma” ve gelişme süreçlerinde ekosistemler yaratılmasını desteklemek ve düşünce sistemleri üzerinde yenilikçi bir etki yaratmayı amaçlayarak kurulmuştur.

Bu amaç doğrultusunda kavramsal düzeyden ürün sürecine hızlı geçişi değil, yenilikçi ürün/hizmet sürecine götürecek bakma/görme,düşünme/anlamlandırma/tasarlama/uygulama/değerlendirme basamaklarının her birinin önemini kavrayarak, her biri için uluslararası standartta eğitim ve uygulama süreçleri geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Ve normal dönemde faaliyetlerimizi Ankara’da yürütüyoruz.

 

Şimdi ise bu süreçlere online olarak devam etmekle birlikte bizlere online olarak katkı sağlayabilecek;

-Yaptığı çalışmaların her adımına yaratıcılığını ve yenilikçi fikirlerini yansıtabilecek,

-Araştırmayı ve öğrenmeyi seven,

-Analitik düşünebilen,

-Ekip çalışmasına yatkın,

Ve en önemlisi;

– Gönüllülüğün her şeyden çok bir ruh işi olduğunu kavrayan tam veya yarı zamanlı gönüllüler arıyoruz.

Sen de bizler gibi merak eden, araştıran, değiştiren ve geliştiren biriysen 30 Mayıs’a kadar gönüllü başvuru formumuzu doldur, gel birlikte ekosisteme yenilikçi bir iz bırakalım!

Başvuru formu için tıklayınız.