Close

iNSPIRE PROJESİ BAŞLADI!

iNSPIRE PROJESİ BAŞLADI!

Erasmus+ KA220-VET (Mesleki Eğitim ve Öğretimde İşbirliği Ortaklıkları Programı) kapsamında kabul edilen projemiz iNSPIRE: Innovation for Social Entrepreneurship (Sosyal Girişimcilik için İnovasyon) 1 Kasım 2021 tarihinde başladı.

Projemizin amacı; işgücü piyasalarının COVID-19 salgını sırasında karşı karşıya olduğu ve gelecekte olabilecek benzer zorluklar karşısında genç girişimcilerin değişimlere yanıt verme kapasitesini geliştirmek ve güçlendirmektir.

Projemiz iNSPIRE, Live Hub tarafından operasyonel hale getirilen dijital öğrenme gibi yeni metodolojilerin etkin bir şekilde benimsenmesi yoluyla onları dönüştürücü ve kapsayıcı hale getirerek işbirlikçi öğrenme ortamlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Association Culturelle des Jeunes Turcs de Bar le Duc (FRANCE) tarafından koordine edilen projenin diğer ortakları:
*Workplace Innovation Europe CLG (IRELAND)
*Innovative Thinking Lab (TURKEY)
*Instituto Universitario de Lisboa (PORTUGAL)
*Voices of the World (BELGIUM)