Close

İNOVATİF DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL KURUL İLANI

İNOVATİF DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL KURUL İLANI

İNOVATİF DÜŞÜNCE DERNEĞİ

GENEL KURUL İLANI

 

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinde, 31/05/2022 tarihinde, saat: 14.00’de salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 07/06/2022 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin Derneğin internet sayfası yoluyla üyelere duyurulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

15/05/2022

Fatma AKAY

Dernek Başkanı

 

Toplantı Gündemi:

1) Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Divan heyetinin seçilmesi

4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

5) Yönetim Kurulunun İbrası

6) Dernek Organlarının Seçilmesi

7)Tüzük Değişikliği Önergelerinin (Derneğin Gelir Kaynakları) Görüşülmesi, Oylanması

8) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

9) Kapanış