İLHAM VEREN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK YOLCULUĞU! Avrupa Birliği Erasmus+ program taradından desteklenen, “ INSPIRE: Innovation for Social Entrepreunership” projesi kapsamında hazırlanan Sosyal Girişimcilik Eğitimi Türkiye ayağında Innovative Thinking Lab, Istasyon TEDÜ, Alternatif Yaşam Derneği ve İhtiyaç Haritası işbirliğinde yürütülüyor. Kimler Başvurabilir? Sosyal Girişimcilik alanına ilgi duyan ve bu alanda kendi iş fikrini geliştirerek değişim ve etki Continue Reading