Close

Monthly Archives:Mayıs 2021

e-Shahrazad Projesi Kick Off Toplantılarımız

Yetişkin eğitimi alanında nesiller arası öğrenmeyi desteklemek amacıyla  “Dijital Hikaye Anlatıcılığı” yöntemi kullanılarak ortak kültürün  dijital ortamda hayat bulmasını amaçlayan Fransız Ulusal  Ajans tarafından desteklenen,  E-SHAHRAZAD projesinin Kick off Toplantsı   26 ve 28 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşti. Beş ülkeden  tüm partnerlerin ( Fransa’dan Association Culturelle Des Jeunes Turcs De Bar Le Duc , Portekiz’den C Continue Reading

Gönüllü Başvuru Formu

İnovatif Düşünce Derneği Gönüllülerini Arıyor! İnovatif Düşünce Derneği (Innovative Thinking Lab.), “Sürdürülebilir  Kalkınma” hedeflerini  önceleyerek küreselleşen dünyada bireyin ve toplumun “var olma” ve gelişme süreçlerinde ekosistemler yaratılmasını desteklemek ve düşünce sistemleri üzerinde yenilikçi bir etki yaratmayı amaçlayarak kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda kavramsal düzeyden ürün sürecine hızlı geçişi değil, yenilikçi ürün/hizmet sürecine götürecek bakma/görme,düşünme/anlamlandırma/tasarlama/uygulama/değerlendirme basamaklarının her birinin önemini Continue Reading